Hantverksklubb på Måndagar, Grupp 1  17:00 - 18:30   Grupp 2  18:30 - 20:00 

Start 16.9.2019. Anmälningar till tina@sandfors.com

Barngymnastig varannan tisdag kl 18-19 för barn under 6 år  (10.9 Gemensam start, 24.9, 8.10, 22.10 gemensam, 5.11, 19.11, 26.11 gemensam)

Barngymnastik varannan tisdag kl 18-19 för barn 6-10 år (10.9. Gemensam start, 17.9, 1.10, 22.10 gemensam, 29.10, 12.11, 28.11 gemensam)

Musikklubb lördagar start 28.9 5-10 åringar kl 14:00 - 14:45 

Musikklubb lördagar start 28.9. familjeklubb (under fem åringar med vuxen med) kl. 14.45-15.30 Anmälningar direkt till dragaren Helena Antfolk. Helenaantfolk@gmail.com   050 3245020

Föräldra-barn träff på Tisdagar kl. 10:00

 

 

Medlemsavgiften till Evitskog uf på 5 € för barnen och 10 € för vuxna betalas in på Euf:s konto EUF:s konto FI4440552020111383. 

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.