Asahibetonad gymnastik , jumppa för damer o herrar , tisdagar kl 19-20

Cirkelträning med Henrika Backlund, Torsdagar kl. 18.-19. 

Medlemsavgiften till Evitskog uf , 10 € för vuxna betalas till Euf:s konto EUF:s konto FI4440552020111383.

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.