Vi gör Evitskogrevyn 2016

 

Susann Blomster-Nyberg

Camilla Bäckman-Soinio
Mikael Ehnström

Eppo Ehrnsten

Pian Ehrnsten

Jana Ekblad

Stefan Fallenius

Kristian Friman

Hannu Frimodig

Kjetil Holmberg

Robert Holmberg

Lenita Lehtonen

Vivi Lehtonen

Sixten Malmström

Svante Martin

Kerstin Munck

Per Olof Munck

Johan Nyberg

Eija Orpana - Martin

Anders Sandelin

Victoria Sjöholm

Sirpa Skog – Niemikallio

Ulf Westerholm

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.