Välkommen till Evitskog ungdomsförenings hemisda. Här kan du läsa om vår verksamhet, våra aktiviteter och om uthyrning av föreningshuset Övidsborg.

Vår strävan är att EUF skall erbjuda attraktiva program för olika åldersgrupper samtidigt som Övidsborg skall upplevas som ortens naturliga samlingsplats. Styrelsen tar gärna emot nya förslag till verksamhet och nya resurser att hjälpa till så att idéerna realiseras och verksamheten utvecklas.

Följ oss på Facebook!


Kontaktuppgifter hittas här


Vill du bli medlem i EUF? Klicka här för mera information!


Pablo's food säljer lunchmat på Övidsborg på vardagar. Endast förhandsbeställning. För mera info följ www.facebook.com/PablosFood för att se menyn eller ta kontakt 045 1623 898

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.