Verksamhet för barn

Hantverksklubb på Övidsborg

Måndagar Grupp 1: kl. 17:00-18:15 (för yngre lågstadiebarn)

                 Grupp 2: kl 18:15 - 19:30 (för äldre lågstadiebarn)

 

Verksamhet för Vuxna

Henrikas cirkel tränings gympa, onsdagar kl. 18:00-19:00

Evitskog Ungdomsförening r.f. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.